Najciekawsze fakty na temat Warszawy

Warszawa to nie tylko stolica Polski, ale też największe i najbardziej zaludnione miasto w naszym kraju. Pierwsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszej Warszawy datowane są na XI wiek.

Oczywiście w tym czasie nie było to okazałe miasto. Możemy raczej mówić o niewielkich osadach.

Co warto wiedzieć o Warszawie?

Na terenie dzisiejszej stolicy odbywały się wolne elekcje. Pierwsza wolna elekcja miała miejsce w 1573 roku ww pobliżu wsi Kamion. Natomiast dwa lata później, we wsi Wielka Wola odbyła się elekcja Anny Jagiellonki i Stefana  Batorego. Od tamtej pory w Wielkiej Woli odbywały się elekcje królów polskich. I to właśnie w Warszawie, a nie w Krakowie na stałe mieszkała Anna Jagiellonka. Chociaż w tym mieście często bywał jej brat Zygmunt August. W tym mieście mieszkała Barbara Giżanka. Ostatnia wielka miłość władcy, która wedle legendy miała być podobna do zmarłej imienniczki — Barbary Radziwiłłównej.

Zygmunt III Waza w 1596 roku przeniósł swój dwór i wszystkie urzędy centralne z Krakowa do Warszawy. To właśnie wtedy stała się ona stolicą Polski.    W 1837 roku Warszawa utraciła tytuł miasta stołecznego. U schyłku XIX wieku Warszawa była trzecią największą metropolią Cesarstwa Rosyjskiego. Wyprzedzały ją Moskwa i Petersburg.

Po II Wojnie Światowej  i upadku Powstania Warszawskiego miasto było praktycznie w gruzach. Dlatego rozważano przeniesienie stolicy do  Krakowa, Łodzi lub Poznania. Te miasta znacznie mniej ucierpiały w wyniku działań wojennych. Tak na szczęście się nie stało…

Charakterystycznym punktem w jest Pałac Kultury i Nauki. Budynek oddano do użytku w 1955 roku. Przez wiele lat był to najwyższy budynek w Polsce. Każdy zainteresowany Warszawą, więcej informacji na jej temat znajdzie w portalu www.eursynow.pl.